тој-бг

Индустриско и институционално чистење

Индустриско и институционално чистење

Со зголемениот развој на индустријата и земјоделството, поефективните и еколошки производи за чистење можат да ја подобрат ефикасноста и да обезбедат гаранција за индустрискиот синџир.Со забрзувањето на процесот на глобална интеграција, јавните области и болниците сè повеќе бараат превенција и искоренување на епидемијата.

Индустриско и институционално чистење

INCI Име

CAS бр.

INCI Име

CAS бр.

INCI Име

CAS бр.

БИТ 10% CAS бр.2634-33-5 БИТ 20% CAS бр.2634-33-5 Бронопол CAS бр.52-51-7
DDAB 80% CAS бр.2390-68-3 DCMX CAS бр.133-53-9 PCMX CAS бр.88-04-0
Глутаралдехид 50% CAS бр.111-30-8 PVP-K90 PVP-I CAS бр. 25655-41-8
MIT&CMIT 1.5 CAS бр.26172-55-4+55965-84-9 Изопропил метилфенол (IPMP) CAS бр.3228-02-2

Време на објавување: Јуни-09-2021 година